HTC Desire 728 HTC

ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ

ข้อมูลกล้องถ่ายภาพ

ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย

 720 x 1280 พิกเซล Android 5.1.1 (Lollipop)

ยี่ห้อมือถือสมาร์ทโฟน