CPU หลาย คอร์ Dual core, Quad core หรือ Octa core 8 คอร์ ดีจริงหรือไม่

CPU หลาย คอร์ Dual core, Quad core หรือ Octa core 8 คอร์ ดีจริงหรือไม่

เป็นที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับที่ค่าย Samsung ออก CPU  Octa core (8 คอร์) ในขณะที่ทางฝั่ง Apple iPhone ยังคงเป็น Dual core (2 คอร์) เท่าที่รู้ๆมาในเรื่องของ CPU นอกจากความเร็วแล้ว จำนวน Core หรือหน่วยประมวลผล ก็มีความสำคัญเพราะมันหมายถึง จำนวน CPU ที่มีแกนสมองช่วยกันทำงานได้หลายๆ ตัว ตามจำนวน คอร์ ที่มี เช่น 8 คอร์ ก็หมายถึง มี CPU ทำงานช่วยกันมากถึง 8 ตัวเลยทีเดียว ความคิดนี้ถ้าเป็น PC คือ คอมพิวเตอร์คงไม่เป็นที่สงสัยแต่สำหรับบน Mobile แล้วกลับยังมีข้อสงสัย ?? โดยเฉพาะจากเหล่าสาวกของทั้งสองค่าย เท่าที่รวบรวมมาก็ประมาณว่า ฝั่ง core น้อยก็ให้เหตุผลประมาณนี้ – App แต่ละตัวมีข้อกำหนดในการใช้ CPU อยู่แล้วโดยมากแค่ dual core ก็เกินพอ – ใช้แค่ dual core แล้วเน้นที่ความเร็วดีกว่านะ – ยังไม่มี App ใหนที่ Run บน Mobile แล้วดึง CPU มาใช้พร้อมๆ กันได้ถึง 8 คอร์ หรอกนะ ฝั่ง core มากก็ให้เหตุผลประมาณนี้ – แล้วถ้าทำงานแบบ multi thread ล่ะ – แล้วถ้าเปิดหลายๆ app พร้อมๆ…

Read More